คีย์บอร์ดคืออะไร
 ห้องทดลองเรียน
 คอร์ด
 โน้ตเพลง
นักดนตรีเอกของโลก
 ซื้อขายเครื่องดนตรี
 สั่งซื้อตำราเรียน
 
 
 เครื่องดนตรี
 Korg
 Roland
 Yamaha
 Casio
 Robinson Piano
 เนื้อเพลง
 ค้นประวัติศิลปิน
 รูปภาพศิลปินไทย
 นิตยสารคีย์บอร์ด
 โน้ตเพลงคลาสสิ
 โน้ตเพลงไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
       

ตำราเรียนคึย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน
ด้วยตนเอง กับ VCD ชุดที่ 1

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้ดนตรี
มาก่อนก็สามารถเรียนเริ่ม
ต้น
จากพื้นฐานอย่างง่ายและค่อยๆ
พัฒนาการเล่นไปตามขั้นตอน
เหมือนเรียนในห้องเรียน จน
สามารถเล่น และอ่านโน้ตดนตรี
สากลได้อย่างถูกต้อง
. ..

ตำราเรียนคึย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน
ด้วยตนเอง กับ VCD ชุดที่ 2
สำหรับผู้ที่เรียนจบจากการเรียน
ชุดที่ 1 ต้องการที่จะเรียนต่อเพื่อ

พัฒนาการเล่นให้ไพเราะมากขึ้น
ภายในเล่มได้รวบรวมบทเพลง
ไทยสากลที่เป็นเพลงอมตะเป็น
ที่รู้จักทั่วไปสามารถเล่นบรรเลง
เพื่อเป็นความสุขภายในครอบครัว
และสามารถก้าวไปสู่การเป็น
นักดนตรีอาชีพได้

 

บ้านครูบัติสอนเปียโน
รับเด็กตั้งแต่5ปีขึ้นไปค่าเรียนเดือนละ
1,000บ.มีสอบเกรดรับรองผลการเรียน
จากสถาบันTrinity
Guildhall of
Londonจากประเทศอังกฤษ
เป็นสถาบันที่ทั่วโลกยอมรับ
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
...

 

ราคาชุดละ 285 บ. สั่งซื้อ
2 ชุด ราคาพิเศษ 500 บ.

     

ข่าวดีสำหรับเด็กที่รักดนตรีแต่ด้อยโอกาส

 รับเด็กตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หากน้องๆที่มีใจรักในเรื่องดนตรีแต่ไม่มีโอกาสเนื่องจากความยากจนเพราะการเรียนดนตรีเปียโนต้องใช้
้เวลาเรียนค่อนข้างนานใช้เวลาอย่างน้อย 5 -10ปีกว่าจะพอสอบเกรดเพื่อเป็นครูสอนเปียโนได้ ทางครูบัติสอนเปียโนได้เปิดโอกาส
ให้น้องที่ด้อยโอกาสมาเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตลอดจนจบการเรียน6เล่มแล้วสอบเกรด5เพื่อเป็นครูสอนเปียโน
ทางเลือกในการดำเนินชีวิตใหม่อย่างดีและมีเกียรติเพียงแค่ มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  • เป็นเด็กที่รักในการร้องเล่นเต้นดนตรี(มีทักษะที่ดีทางด้านดนตรีไม่จำเป็นต้องมีความรู้โน้ตหรือเล่นดนตรีเป็น)
  • เป็นเด็กที่ด้อยโอกสเช่น พ่อแม่แยกทาง กำพร้า ยากจน
  • เป็นเด็กที่ขยันเรียน มีความมานะอดทน มีผลการเรียนดีหรือปานกลาง
  • เป็นเด็กที่มีมารยาท สุภาพ อ่อนน้อม เรียบร้อย

  เพียงเท่านี้ก็สามารถติดต่อสมัครเรียนกับครูบัติได้ ที่ 0815803958

 

 

 

 

 

 

Copy All right by kubatpiano.com